De tool voor multidisciplinaire teams

Deel inzichten, kennis en expertise met elkaar en kom tot een gezamenlijk gedeelde oplossing

shape 1

COMMONS is een coöperatief spel dat teams ondersteund in het nemen van moeilijke beslissingen.

Als speler heb jij je eigen expertise die je inbrengt in het spel en door de unieke spelregels van COMMONS kom je als groep tot de meest optimale oplossing van je vraagstuk.

Deel vrijuit je mening, ben actief betrokken, krijg inzicht in elkaars standpunten en creëer een gemeenschappelijke taal.

Door COMMONS ontstaat er een oplossing die spelers afzonderlijk niet kunnen bedenken. Het geheel is meer dan de som der delen.

shape 2

Teams lopen goed als je mensen hebt die verschillend werken, problemen vanuit verschillende perspectieven zien en hun ideeën delen. Dus het liefst wil je mensen die het niet helemaal met elkaar eens zijn en die elkaar uitdagen

Teamwork

Samen naar een gezamenlijke oplossing toe werken verstevigd het saamhorigheidsgevoel van een team. Het is een duidelijk groepsresultaat.

Kennis delen

Binnen een multidisciplinair team zit veel expertises. Met het spelen van COMMONS komt deze uitgebreid aan bod en kun je beter gebruik maken van de aanwezige kennis.

Vertrouwen

Door de regels van COMMONS groeit het onderling vertrouwen in een vinden van een optimale oplossing.

Nieuwe inzichten

Ook als een team al jaren samenwerkt, met COMMONS kom je tot nieuwe inzichten in wat medespelers belangrijk vinden en waarom.

Output

Alle stappen tijdens het spel zijn waardevolle input voor het project. COMMONS geeft je een overzichtelijk eindresultaat wat je als groep wel en niet belangrijk vindt, waar nog discussie over is en hoe de prioritering eruit moet zien.

Plezier

COMMONS zorgt niet alleen voor resultaat maar ook zeker voor een leuke tijd met veel plezier.

shape 3

Wat zeggen spelers over COMMONS.

“Ik was actief betrokken bij het proces, dat is bij andere overleggen of discussies wel eens anders”

“Ik begrijp nu waarom mijn collega’s andere dingen belangrijk vinden en waarom”

“Ik ervaarde nu hoe snel je langs elkaar doorpraat. Sommige begrippen en definities hebben we echt moeten verduidelijken”

“De opdrachtgever in het spel (Kairos) zorgde voor plezier maar ook voor leuke uitdagingen voor ons als team”